EMC - Stralingsmetingen

Onze nieuwe en volledig gereviseerde HF lasmachines worden afgeleverd volgens de geldende CE-normering met bijbehorende CE-gebruikersdocumentatie, inclusief volledige machineafscherming.

Deze HF lasmachines zijn voorzien van volledige EMC afscherming en voldoen hiermee aan de geldende normen t.a.v. de electromagnetische comptabiliteit (EMC). Hierin is vastgelegd aan welke elektromagnetische veldsterktes het menselijk lichaam mag worden blootgesteld (blootstellingniveaus).

Deze normen gelden ook voor industriële hoogfrequent apparatuur en machines. Moderne, goed onderhouden HF-lasmachines kunnen aan deze normen voldoen.

Wij adviseren onze klanten als gebruikers van industriële HF-lasmachines daarom hiervoor minimaal één maal per jaar stralingsmetingen door ons te laten uitvoeren, om te controleren of de desbetreffende werknemer(s) niet aan te hoge stralingsniveaus worden blootgesteld

emr200

Deze stralingsmetingen kunnen bijvoorbeeld goed worden gecombineerd met het uitvoeren van jaarlijks preventief onderhoud.

Laat jaarlijks stralingsmetingen uitvoeren ter bescherming van uw medewerkers en voor het behoud van uw machine