Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1-1-2014. Een exemplaar van deze voorwaarden kunt u downloaden op deze website. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.